Osnovni sud u Bačkoj Palanci

Adresa: 

Bačka Palanka, Kralja Petra I 18

Telefon: 

021/754-299, 021/6042-815

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

69 511

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.