Osnovni sud u Brusu

Adresa: 

Brus, Mike Đorđevića bb

Telefon: 

037/ 413-600

Faks: 

037/422-054

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

42 827

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.