Osnovni sud u Despotovcu

Adresa: 

Despotovac, Saveza Boraca 71

Telefon: 

035/611-145

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

46 386

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.