Osnovni sud u Ivanjici

Adresa: 

Ivanjica, Boška Petrovića br. 9

Telefon: 

032/662-390

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

52 902

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.