Osnovni sud u Jagodini

Adresa: 

Jagodina, Kneginje Milice 84

Telefon: 

035/221-409

Faks: 

035/221-463

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

82 166

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.