Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici

Adresa: 

Kosovska Mitrovica, Bosanska 7

Telefon: 

028/424-828, 497-228, 425-520

Faks: 

028/497-228

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.