Osnovni sud u Lebanu

Adresa: 

Lebane, Cara Dušana 118

Telefon: 

016/843-540, 016/843-531

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

105 791

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.