Osnovni sud u Leskovcu

Adresa: 

Leskovac, Koste Stamenkovića br.16

Telefon: 

016/242-812, 242-825

Faks: 

016/214-477, 212-160

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

175 292

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.