Osnovni sud u Loznici

Adresa: 

Loznica, Jovana Cvijića b.b.,

Telefon: 

015/898-135, 015/893-308

Faks: 

015/893-308

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

123 106

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.