Osnovni sud u Mladenovcu

Adresa: 

Mladenovac, Kralja Aleksandra Obrenovića 76

Telefon: 

011/8231-144

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

460 791

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.