Osnovni sud u Novom Sadu

Adresa: 

Novi Sad, ul. Sutjeska br. 3

Telefon: 

021/4876-360, 4876-390

Faks: 

021/451-071

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

442 913

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.