Osnovni sud u Paraćinu

Adresa: 

Paraćin, ul. Majora Marka 1

Telefon: 

035 /563-401, 563-752

Faks: 

035/563-752

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

84 287

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.