Osnovni sud u Pirotu

Adresa: 

Pirot, ul. Srpskih vladara 126a

Telefon: 

010/321-585, 337-595

Faks: 

010/311-559

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

82 221

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.