Osnovni sud u Požarevcu

Adresa: 

Požarevac , Trg Stevana Maksimovića br. 1

Telefon: 

012/544-090, 544-091

Faks: 

012/544-086

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

95 792

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.