Osnovni sud u Požegi

Adresa: 

Požega, Uče Dimitrijevića broj 6

Telefon: 

031/811-355, 715-981

Faks: 

031/715-982, 812-630

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

60 296

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.