Osnovni sud u Priboju

Adresa: 

Priboj, Vuka Karadžića 28

Telefon: 

033/2445-171

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

27 127

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.