Osnovni sud u Senti

Adresa: 

Senta, Glavni Trg 2

Telefon: 

024/814-081

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

64 741

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.