Osnovni sud u Somboru

Adresa: 

Sombor, Venac vojvode Stepe Stepanovića bb

Telefon: 

025/22-221, 025/24-806

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

144 419

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.