Osnovni sud u Valjevu

Adresa: 

Valjevo, Karađorđeva 50

Telefon: 

014/221-615

Faks: 

014/294-239

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

102 872

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.