Osnovni sud u Vranju

Adresa: 

Vranje, 5 Kongresa br. 2

Telefon: 

017/423-990

Faks: 

017/422-395

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

87 927

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.