Osnovni sud u Zrenjaninu

Adresa: 

Zrenjanin , Kej 2.oktobra br.1

Telefon: 

023/ 564-737, 564-738, 566-971, 530-943

Faks: 

023/564-970

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

152 882

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.