Peta plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Peta plenarna sednica Nacionalog konventa o Evropskoj uniji, održana je 23. aprila 2018. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na panel diskusiji „Napredak u Poglavlju 23 i promena Ustava“.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da se u budućem periodu mora raditi na implementaciji svih preporuka iz Izveštaja o napretku a kroz sistem izbora i obuka na stvaranju moralno autonomnih i obrazovanih sudija. „Samo tako ćemo stvoriti nezavisno, nepristrasno, efikasno i odgovorno sudstvo kakvo zaslužuju građani“, rekao je predsednik Milojević.

Govoreći o predstojećim ustavnim promenama, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je naglasio da ustavne promene moraju jače da garantuju nezavisnost sudova i sudija.  „Ravnoteža i uzajmana kontrola grana vlasti treba da se odnose na izvršnu i zakonodavnu vlast, a posebno treba da se naznači da je sudska grana vlasti nezavisna čime bi ta nezavisnost dobila ustavnu garanciju“, zaključio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.