Godišnje savetovanje sudija 2013 - Povećanje poverenja javnosti u sudstvo i Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta

Konsultanti SPP-a (SPP)su održali dve prezentacije svim predsednicima sudova o povećanju poverenja javnosti u sudstvo i o predloženom Nacionalnom planu za smanjenje broja starih predmeta.

Dr Mark Vest (Mark Vest), koji je pomogao pri izradi Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva, održao je predavanje o tome na koji način sudovi mogu da povećaju poverenja javnosti, osmisle aktivnosti kojima će se bolje predstaviti građanima i unaprede javnost svog rada. Dr Pim Albers (Pim Albers) je ucesnicima savetovanja predstavio Nacrt nacionalnog plana za smanjenje broja starih predmeta sa strateškim ciljem da se broj starih nerešenih predmeta u Srbiji do 2018. godine smanji za 80 procenata, koristeći metodologiju, koja se u sudovima koji su sarađivali sa SPP-om pokazala uspešnom, a koja je objašnjena je u SPP-ovom Vodiču kroz najbolje primere iz prakse; Mere za sprečavanje nastanka su smanjenje broja starih predmeta za sudove u Srbiji.

USAID (USAID) Program podele vlasti (SPP) pomogao je Vrhovnom kasacionom sudu u organizaciji godisnjeg savetovanja za vise od 1000 sudija u Vrnjañkoj banji, od 6. do 9. oktobra 2013. godine. Glavne teme bile su nedavne novine vezane za sudsku praksu i pravno okruženje, a savetovanje su otvorili ministar pravde Nikola Selaković i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević. Među ostalim gostima bili su pripadnici diplomatskog kora, ambasador OEBS-a (OEBS) u Srbiji Piter Burkhard (Piter Burkhard) i direktor Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rotemund (Antje Rotemund).