Na Godišnjem savetovanju sudija (SPP) predstavio Nacionalni plan za smanjenje starih predmeta i plan pomoći sudovima da se bolje predstave u javnosti

Efikasnost i javnost rada su glavne teme najnovije Nacionalne strategije reforme pravosuđa u Srbiji čiji je cilj da pravda u državi postane jednaka za sve i svima podjednako dostupna. Strategija iz 2013. došla je nakon kontroverznih reformi pravosuđa iz 2010. godine, suočavanja sa velikim brojem starih predmeta, i postupka reizbora sudija koji je doveo do toga da građani izgube poverenje i u sudove i u pravosuđe u celini.

Kako bi pomogao sudstvu u Srbiji da se izbori sa velikim brojem starih predmeta i poveća poverenje građana u njegov rad, USAID-ov Program podele vlasti (SPP) je izradio Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta i pomogao partnerskim sudovima da naprave Planove za povećanje poverenja građana, dok je Visoki savet sudstva podržao u izradi Komunikacione strategije.

Visoki savet sudstva je zatražio da na Godišnjem savetovanju sudija održanom oktobra meseca u Vrnjačkoj Banji, USAID-ov projekat upozna sudije sa detaljima programa i time pomogne sudovima da se pripreme za novine koje ih očekuju. Detaljnije