Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 13. jula 2020. godine Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti, na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje epidemije zaraznih bolesti, Odluke Vlade o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda i Akta o proceni rizika.