Početak projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je 1. juna 2018. godine u Beogradu, na konferenciji koja označava početak projekta Misije OEBS-a u Srbiji „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“, koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

„Imajući u vidu opredeljenost Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, u procesu harmonizacije nam predstoje značajna usaglašavanja sa standardima koji doprinose većoj zaštiti žrtava, kao i ostvarenju prava žrtava na kompenzaciju u različitim pravnim postupcima“, rekao je predsenik Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Milojević je podsetio da je Vrhovni kasacioni sud organizovao okrugli sto “Ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela u krivičnom i građanskom postupku“ 27. aprila 2018. godine u Beogradu, radi razmatranja mogućnosti kako da se u okviru već postojećih propisa bolje zaštiti pravo žrtve na imovinsko-pravni zahtev.

Predstavnici sudova, tužilaštava i policije predstavili su izveštaje o radu u pružanju podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji.