Poseta Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ)

U okviru saradnje sa Evropskom komisijom za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), u vezi sa pravosudnom statistikom, 01. marta 2016. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, održan je sastanak predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Ministarstva pravde sa predstavnicima Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ).

Otvarajući sastanak, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da je uloga pravosudnog sistema svake države prepoznata kao ključna u jačanju proklamovanih domaćih i međunarodnih standarda. „Potpuno ostvarenje te uloge je u postizanju kvalitetnog i efikasnog rada sudova kroz smanjenje prekomernog kašnjenja, omogućavanja efikasnosti postupaka, obezbeđenja transparentnosti i predvidivosti ishoda sudskog postupka“, rekao je predsednik Milojević i dodao da su objektivni, pouzdani i uporedivi podaci vrlo bitna komponenta svega toga.

Predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Ministarstva pravde su u okviru svojih nadležnosti upoznali predstavnike Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) sa organizacijom sudskog i javno-tužilačkog sistema u Srbiji, ulogama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, položajem, statusom i vrednovanjem rada sudija i tužilaca, materijalno-finansijskim poslovanjem u pravosuđu, pravosudnim informacionim sistemom, elektronskim uslugama koje pružaju sudovi i sa sudskom statistikom.