Poseta Predsednika Evropskog suda za ljudska prava ser Nikolasa Braca

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović primila je danas delegaciju Evropskog suda za ljudska prava, nakon čega je održana svečana Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda.

Na sednici se razgovaralo o reformi Evropskog suda za ljudska prava, ulozi nacionalnih sudova u zaštiti ljudskih prava i sloboda, dostupnosti prakse Evropskog suda, posebno o podnetim predstavkama protiv Srbije i o uspostavljanju institucionalnog dijaloga između nacionalnih sudova i Evropskog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakla značaj nacionalnih sudova koji oni imaju u zaštiti ljudskih prava i sloboda. „Sudovi sve veću pažnju posvećuju praksi Evropskog suda za ljudska prava. Vrhovni kasacioni sud na svojoj internet stranici objavljuje sve presude protiv Srbije i najvažnije presude protiv drugih država, čime se ta praksa suda čini još više dostupna svim sudovima“, istakla je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović.