Poseta Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Snežana Andrejević, posetili su 10. januara 2017. godine,  Prvi osnovni sud u Beogradu.

Predsednik Prvog osnovnog suda u Beogradu Natalija Bobot, upoznala je predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa rezultatima rada Prvog osnovnog suda u Beogradu u 2016. godini.

Prema nezvaničnom Izveštaju o radu za 2016. godinu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, rešeno je oko 520.000 starih predmeta.