Poseta Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta osnovnim i višim sudovima

Članovi Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta posetili su osnovne sudove u Nišu, Vranju, Leskovcu i Surdulici i više sudove u Nišu, Vranju i Leskovcu, 18. i 19. novembra 2019. godine, u cilju povećanja efikasnosti rada sudova na rešavanju starih predmeta, naročito starih preko 10 godina.

Delegaciju Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta činili su v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika sudija Radoslav Petrović, sudije Božidar Vujičić i Dobrila Strajina i rukovodilac Službe predsednika i sekretar Radne grupe Mirjana Puzović.

Poseta je realizovana uz podršku Višedonatorskog povereničkog fonda (MDTF).