Poseta Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, boraviće od 19. do 22. maja 2015. godine, u poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Poseta je predviđena u okviru projekta Saveta Evrope “Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima”, koji finansira Kraljevina Norveška u organizaciji Saveta Evrope - Direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Direktorat za ljudska prava i Odsek za implementaciju ljudskih prava na nacionlanom nivou.

Delegaciju sudija iz Republike  Srbije čine sudije Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova.