Poseta Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava

Sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Upravnog suda, borave od 7. do 8. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Poseta je predviđena u okviru projekta Saveta Evrope “Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima”, koji finansira Kraljevina Norveška, u organizaciji Saveta Evrope – Generalni Direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Direktorat za ljudska prava i Odsek za implementaciju ljudskih prava na nacionlanom nivou.