Poseta studenata Pravnog fakulteta u Beogradu Vrhovnom kasacionom sudu

Članovi Studentskog kluba Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu posetili su 28. decembra 2021. godine Vrhovni kasacioni sud.

Zamenica predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Biljana Sinanović, predsednica Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudija Katarina Manojlović Andrić i sudija Dragana Boljević upoznale su studente Pravnog fakulteta sa organizacijom i nadležnostima Vrhovnog kasacionog suda.

Vrhovni kasacioni sud i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu zaključili su Sporazum o saradnji 2010. godine.