Poseta Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, koju je predvodio predsednik Dragomir Milojević, boravila je u poseti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, od 7. do 10. novembra 2016. godine.

Tokom posete, delegacija Vrhovnog kasacionog suda sastala se sa predstavnicima Vrhovnog suda Republike Hrvatske i županijskih sudova u Rijeci i Puli.

Cilj posete je razmena iskustava i međusobno upoznavanje sa pravosudnim sistemima, organizacijom i načinom rada sudova i nastojanjima najviših sudova Srbije i Hrvatske za unapređenjem efikasnosti.

Posetu je organizovao Vrhovni sud Republike Hrvatske.