Povelja interne revizije Suda

Povelja interne revizije je interni akt suda u kojem su navedeni svrha, ovlašćenja i odgovornost internog revizora u sudu. U Povelji se navodi da je interni revizor organizaciono i funkcionalno nezavistan u odnosu na druge organizacione jedinice suda, sa zadatkom da nezavisno i nepristrasno bez spoljnih uticaja, proverava funkcionisanje sistema odgovornosti u zakonskom raspolaganju javnim sredstvima suda, odobrenim Budžetom Republike Srbije.