Povelja interne revizije Suda

Na osnovu člana 2. tačka 22. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („ Službeni glasnik RS, br. 99/2011 i 106/2013), predsednik Vrhovnog kasacionog suda i interni revizor su 29.01.2014. godine potpisali Povelju interne revizije Vrhovnog kasacionog suda.

Povelja interne revizije je interni akt suda u kojem su navedeni svrha, ovlašćenja i odgovornost internog revizora u sudu. U Povelji se navodi da je interni revizor organizaciono i funkcionalno nezavistan u odnosu na druge organizacione jedinice suda, sa zadatkom da nezavisno i nepristrasno bez spoljnih uticaja, proverava funkcionisanje sistema odgovornosti u zakonskom raspolaganju javnim sredstvima suda, odobrenim Budžetom Republike Srbije.