Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4/2013 - nabavka računara i štampača za potrebe VKS-a, sa konkursnom dokumentacijom

Poziv za podnošenje ponude

u postupku javne  nabavke male vrednosti dobara broj4/2013

 - nabavka računara i štampača za potrebe Vrhovnog kasacionog suda

Obaveštavamo Vas da Vrhovni kasacioni sud, kao Naručilac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti -  nabavka računara i štampača za potrebe Vrhovnog kasacionog suda.

Pozivamo Vas da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08) i Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 50/09) podnesete svoju ponudu prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca.

U nastavku teksta možete preuzeti konkursnu dokumentaciju u pdf formatu.

Rok za podnošenje ponude ističe 22.04.2013. godine, do 12 časova.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 22.04. 2013, sa početkom u 13 časova, u Beogradu, ulica Nemanjina br. 9, u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, nakon čega će u roku od pet dana biti doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude.

Za dodatne informacije možete se obratiti službeniku za javne nabavke, Ljiljani Vujić, na telefon: 011/360-4634, e-mail: ljiljana.vujic@vk.sud.rs