Poziv za podnošenje ponude u postupku javnih nabavki male vrednosti br. 2/2011 - agencijskih usluga, u vezi organizacije Savetovanja sudija Srbije na Zlatiboru 2011.

Obaveštavamo Vas da Vrhovni kasacioni sud, kao Naručilac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti za agencijske usluge, u vezi sa organizacijom Savetovanja sudija Srbije na Zlatiboru, koje će biti održano u terminu od 09. do 11. oktobra 2011. godine.

Pozivamo Vas da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08) i Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 50/09) podnesete svoju ponudu prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca.

U nastavku teksta možete preuzeti konkursnu dokumentaciju u pdf formatu.

Rok za podnošenje ponude ističe 05.08.2011. godine, do 10 časova.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 05.08. 2011, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, ulica Nemanjina br. 9, u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, nakon čega će u roku od dva dana biti doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude.

Za dodatne informacije možete se obratiti sekretaru suda, Radmili Šašić, na telefon: 011/363-5513.