Pravilnik o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i ...

Pravilnik o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na položaje u sudu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je na osnovu i u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima doneo Pravilnik o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na položaje u sudu.

Ovim pravilnikom bliže je uređeno popunjavanje položaja u Vrhovnom kasacionom sudu, stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se vrednuju u izbornom postupku i način njihove provere, merila za izbor, kao i sastav konkursne komisije.