Predavanje akademika Koste Čavoškog na temu „Pravda i pravičnost“

Akademik Kosta Čavoški održao je 9. juna 2016. godine, predavanje na temu „Pravda i pravičnost“, sudijama Vrhovnog kasacionog i Apelacionog suda u Beogradu. Predavanju su prisustvovali i savetnici Vrhovnog kasacionog suda.

Vrhovni kasacioni sud potpisao je Sporazum o saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, u cilju unapređenja pravne sigurnosti kroz doprinos nauke razvoju sudske jurisprudencije i unapređenju položaja sudija, suda i prava.