Predsednik VKS-a na konferenciji predsednika Vrhovnih sudova Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji predsednika Vrhovnih sudova Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope – „16+1“, koja je održana od 3. do 5. maja 2016. godine u Kini, u organizaciji Vrhovnog narodnog suda NR Kine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda izlagao je na temu „Uloga vrhovnih sudova u promociji sudske efikasnosti i harmonizacije sudske prakse“.

Konferncija je organizovana u cilju unapređenja sudske razmene i saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u okviru „16+1“ saradnje, kako bi se obezbedila jaka pravna podrška i sudske garancije za zajednički razvoj i prosperitet i kako bi se radilo na zajedničkom rešavanju izazova.

Tokom boravka u Kini, pored učešća na konferenciji predsednik Vrhovnog kasacionog suda posetio je pravosudne institucije u Šangaju i Pekingu.