Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević, u zvaničnoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević, boravio je od 19. do 22. maja 2015. godine u zvaničnoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, koja je realizovana u okviru projekta Saveta Evrope „Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda“.

Tokom posete, predsednik Dragomir Milojević sastao se sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava, sudijom Dinom Špilmanom (Dean Speilmann). Sastanku su prisustvovali Branko Lubarda, sudija Evropskog suda za ljudska prava za Srbiju i Erik Friberg (Erik Fribergh), sekretar Suda. Na sastanku, predsednik Milojević upoznao je prisutne sa stanjem u srpskom pravosuđu, reformskim koracima koji se preduzimaju u cilju unapređenja vladavine prava i pristupa pravdi, a sve u okviru ispunjavanja obaveza iz Poglavlja 23, Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period od 2013-2018 i pratećeg Akcionog plana. Posebnu pažnju predsednik Milojević je posvetio primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou i izvršavanju presuda tog Suda.

U okviru posete Strazburu, predsednik Dragomir Milojević sastao se i sa gospodinom Filipom Boaja (Philippe Boillat), generalnim direktorom Direktorata Saveta Evrope za ljudska prava i vladavinu prava, kojom prilikom ga je predsednik upoznao sa našom pravnom tradicijom, sadašnjim sudskim sistemom i problemima sa kojima se sudovi i sudije suočavaju u svakodnevnom radu, kao i sa pravcima kretanja srpskog pravosuđa u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.