Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva u zvaničnoj poseti Turskoj

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević predvodio je visoku delegaciju Republike Srbije u zvaničnoj poseti Republici Turskoj od 22. do 27. februara 2016. godine.  

Delegaciju Republike Srbije činili su: Duško Milenković, sudija, predsednik Apelacionog suda u Beogradu; Dubravka Damjanović, sudija, predsednik Apelacionog suda u Kragujevcu; Dragan Jocić, sudija, predsednik Apelacionog suda u Nišu; Novica Peković, sudija, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu; Miroljub Tomić, sudija, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva; Izet Suljović, sudija, predsednik Višeg suda u Novom Pazaru; Safet Kadrić, sudija Višeg suda u Novom Pazaru; Aladin Šemović, sudija Višeg suda u Novom Pazaru; Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i Majda Kršikapa, sekretar Visokog saveta sudstva.

Tokom posete, Dragomir Milojević i članovi delegacije, sastali su se sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, zamenikom predsednika Vrhovnog državnog saveta Turske, predsednikom Pravosudne akademije Republike Turske, zamenikom državnog sekretara u Ministarstvu pravde Republike Turske, dekanom Pravnog fakulteta u Ankari, Rektorom Univerziteta u Istanbulu i dekanom Pravnog fakulteta u Istanbulu.

Cilj posete bila je razmena iskustava, upoznavanje sa pravosudnim sistemom Republike Turske, organizacijom i načinom rada Pravosudne akademije Turske, organizacijom i načinom rada sudova, položajem i statusom sudija, načinom rada Pravnog fakulteta u Ankari i Pravnog fakulteta u Istanbulu.

Delegacija je posetila Anatolija Palatu pravde, najveću pravosudnu zgradu na svetu po teritoriji koju pokriva, u kojoj je smešteno 500 sudija i tužilaca, 5000 zaposlenih,  koja uključuje 326  kancelarije za tužioce, 298 sudnica i 51 kancelariju za izvršitelje, dve konferencijske sale  koje primaju preko 500 učesnika i kroz koju dnevno prolazi oko 45000 ljudi. Tokom ove posete delegacija Srbije imala je prilike da se upozna sa aktivnostima koje se preduzimaju u cilju uvođenja i kontinuiranog unapređenja IKT sistema u pravosuđu Turske.

Predsednik Dragomir Milojević položio je u Ankari venac na grob utemeljitelja moderne turske države Kemala Ataturka.

Posetu je organizovala i podržala Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji.