Predsednik Vrhovnog kasacionog suda se sastao sa Delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević razgovarao je 27. oktobra 2016. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, sa Delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.

Delegaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope su činili: Timoti Džon Kartrajt, šef Misije Saveta Evrope u Republici Srbiji, izvestioci Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Samad Seidov i Marija Guzenina i sekretar Komiteta za monitoring Silvi Afholder.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva koje su predviđene Akcionim planom za Poglavlje 23, o ostvarenju potpune nezavisnosti sudske vlasti uključujući i finansijsku nezavisnost u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast i o predlozima za izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Delegacija Saveta Evrope, boravi u trodnevnoj poseti Srbiji, kako bi ispratila implementaciju Rezolucije 1858 (iz 2012. godine) o poštovanju dužnosti i obaveza Srbije.