Predstavljanje Godišnjeg izveštaja o radu sudova u 2016. godini - najava

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), organizuje sastanak sa predsednicima sudova opšte i posebne nadležnosti, na kome će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova u 2016. godini, 17. marta 2017. godine, sa početkom u 11,00 časova u Palati Srbija u Beogradu.

Na sastanak su pozvani predsednici svih sudova u Republici Srbiji, članovi Visokog saveta sudstva, predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, strukovnih udruženja i civilnog sektora.