Predstavljanje Izveštaja SEPEŽ-a „Evropski pravosudni sistemi–efikasnost i kvalitet pravde - izdanje za 2018. godinu“

Izveštaj Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ) „Evropski pravosudni sistemi – efikasnost i kvalitet pravde - izdanje za 2018. godinu“, predstavljen je 18. aprila 2019. godine u Beogradu.

Govoreći u uvodnom delu predstavljanja Izveštaja, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da podaci i preporuke SEPEŽ-a za Vrhovni kasacioni sud predstavljaju važan izvor informacija i pokazatelj kvaliteta rada sudova i položaja pravosuđa na evropskom putu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je podsetio da je Vrhovni kasacioni sud,  u cilju unapređenja izveštavanja o radu sudova u Srbiji, 2016. godine kroz svoje izveštaje usvojio SEPEŽ-ove indikatore kao što su savladavanje priliva i trajanje postupka u danima.

Predsednik Milojević je ukazao na značaj unapređenja izveštavanja o radu sudova, primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u sudskom sistemu i dostupnost informacija i sudske prakse.

„Zajednički cilj svih nas je da građani ostvaruju pravo na pravično suđenje u razumnom roku“, zaključio je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Predstavljanje Izveštaja organizovalo je Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, uz podršku IPA 2015 projekta „EU za Pravdu“.