Prekršajni apelacioni sud

Adresa: 

Beograd, Timočka br. 15

Telefon: 

011/ 3083-403

Faks: 

011/3083-471

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs