Prekršajni sud u Čačku

Adresa: 

Čačak, Kralja Petra Prvog bb

Telefon: 

032/226-105 и 032/225-273

Faks: 

032/225-105

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

135 664

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.