Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

Adresa: 

Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog br. 18

Telefon: 

021/ 751-098

Faks: 

021/ 750-612

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

82 813

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.