Prekršajni sud u Bečeju

Adresa: 

Bečej, Danila Kiša br.8

Telefon: 

021/6912-329

Faks: 

021/6912-463

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

107 465

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.