Prekršajni sud u Beogradu

Adresa: 

Beograd, Timočka br. 14

Telefon: 

011/ 2836-166

Faks: 

011/ 2836-171

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

1 332 094

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.